• naučnoistraživački institut panevropskog univerziteta "apeiron"

  Dobrodošli na internet stranicu
  Naučnoistraživačkog instituta
  Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka

 • naučnoistraživački institut panevropskog univerziteta "apeiron"

  Naučnoistraživačka djelatnost na univerzitetu
  obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna
  i ekspertna istraživanja.

Aktivnosti instituta

Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja itd 

Saznajte više 

Prethodni projekti

Naučnoistraživački projekti,  naučni radovi, stručna usavršavanja, ostali projekti

Saznajte više 

Naši naučni i stručni saradnici

Naučnoistraživački rad obavljaju naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savjetnici 

Saznajte više 

O nama

Naučnoistraživački institut organizovan je kao zasebna organizaciona jedinica u sastavu Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine Naučno-istraživački institut Univerziteta „APEIRON“ u Banjoj Luci dobio je odobrenje za rad i upisan u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova.

Polja djelovanja

Odsjeci za istraživanja u: ekonomiji i ostalim društvenim naukama, pravu i pravnim naukama, inženjerstvu i tehničkim naukama, zdravstvenim i biotehničkim naukama, računarstvu i informacionim tehnologijama, sportu i ostalim kineziološkim naukama, slavenskih jezika i ostalih filoloških nauka.

Poslednje objave

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PUBLIKOVANJU NAUČNIH ČASOPISA ZA 2020. GODINU saznaj više...

04 Feb, 2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ODRŽAVANJU NAUČNIH SKUPOVA ZA 2020. GODINU saznaj više...

04 Feb, 2021

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA saznaj više...

26 Jan, 2021

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad.

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi (Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”, Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - “EDASOL”; Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’ itd)  Saznajte više
Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet: Godišnjak fakulteta pravnih nauka, EMC-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Časopis Sportske nauke i zdravlje, JITA- Journal of Information Tehnology and Applications, Časopis Quality of Life, Sestrinski žurnal- -Nursing Journal, TTTP - Traffic and Transport Theory and Practice...  Saznajte više
Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, itd.  Saznajte više