• naučnoistraživački institut panevropskog univerziteta "apeiron"

  Dobrodošli na internet stranicu
  Naučnoistraživačkog instituta
  Panevropskog univerziteta "APEIRON" Banja Luka

 • naučnoistraživački institut panevropskog univerziteta "apeiron"

  Naučnoistraživačka djelatnost na univerzitetu
  obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna
  i ekspertna istraživanja.

Aktivnosti instituta

Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja itd 

Saznajte više 

Prethodni projekti

Naučnoistraživački projekti,  naučni radovi, stručna usavršavanja, ostali projekti

Saznajte više 

Naši naučni i stručni saradnici

Naučnoistraživački rad obavljaju naučni saradnici, viši naučni saradnici i naučni savjetnici 

Saznajte više 

O nama

Naučnoistraživački institut organizovan je kao zasebna organizaciona jedinica u sastavu Panevropskog univerziteta „APEIRON“ Banja Luka. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine Naučno-istraživački institut Univerziteta „APEIRON“ u Banjoj Luci dobio je odobrenje za rad i upisan u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova.

Polja djelovanja

Odsjeci za istraživanja u: ekonomiji i ostalim društvenim naukama, pravu i pravnim naukama, inženjerstvu i tehničkim naukama, zdravstvenim i biotehničkim naukama, računarstvu i informacionim tehnologijama, sportu i ostalim kineziološkim naukama, slavenskih jezika i ostalih filoloških nauka.

Poslednje objave

APEIRON U PROJEKTU IZRADE STUDIJE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA OPŠTINE VIŠEGRAD saznaj više...

22 Dec, 2020

Emc-review fact sheet saznaj više...

28 Apr, 2020

Edasol fact sheet saznaj više...

28 Apr, 2020

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad.

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi (Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”, Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - “EDASOL”; Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’ itd)  Saznajte više
Pregled naučno-stručnih časopisa koje izdaje Univerzitet: Godišnjak fakulteta pravnih nauka, EMC-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Časopis Sportske nauke i zdravlje, JITA- Journal of Information Tehnology and Applications, Časopis Quality of Life, Sestrinski žurnal- -Nursing Journal, TTTP - Traffic and Transport Theory and Practice...  Saznajte više
Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, itd.  Saznajte više