Odsjek za istraživanja u ekonomiji

You are here

Odsjek za istraživanja u ekonomiji

Tim Naučnoistraživačkog instituta – Odsjek za istraživanja u ekonomiji čine eksperti iz svih oblasti ekonomije sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada. Fokus rada odsjeka je na servisima uslužnog karaktera za potrebe javnog sektora i privatnog poslovnog sektora koji imaju za cilj da se kroz primjenu najadekvatnijih naučnih metoda pomogne u razvoju i u donošenju strateških odluka. Primijenjene naučnoistraživačke metode prate zahtjeve dinamičkog ekonomskog i društvenog okruženja. Poseban fokus u polju rada odsjeka stavljen je na istraživačke projekte interdisciplinarnog karaktera poslovnog reinženjeringa, na razvoj preduzetništva, poslove proizvodnog, tržišnog i finansijskog restruktuisanja te na unapređenju upravljanja kadrovskim potencijalima, uz primjenu najpodesnijih naučnih metoda. Polje djelovanja odsjeka za potrebe javnog sektora su makroekonomske analize, analize konkurentnosti, sektorske studije, socijalne analize, razvojni projekti, studije izvodljivosti te projekti kojima se uvode inovativni oblici organizovanja kao npr. poslovni inkubatori, tehnološki parkovi, specijalizovani klasteri i sl. Rezultati projekata Naučnoistraživačkog instituta, Odsjek za istraživanja u ekonomiji, u službi su donošenja strateških odluka iz svih oblasti ekonomske nauke.

Istraživačke aktivnosti Instituta, Odsjek za istraživanja u ekonomiji, dominantno su usmjerene na sljedeće oblasti:

  •  Razvoj preduzetništva
  •  Poslovni reinženjering
  •  Privredni razvoj i ekonomske politike
  •  Sektorske studije i analize
  •  Studije izvodljivosti i investicioni projekti
  •  Razvoj lokalnih zajednica
  •  Unapređenje investicionog ambijenta
  •  Jačanje konkurentnosti privrede