Naučnoistraživački projekti

You are here

Panevropski univerzitet Apeiron učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata kao i u projektima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, ali i u projektima koje finansira iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, preduzetničke ekonomije, uloge cjeloživotnog učenja u javno-privatnom partnerstvu, reprodukcije i održivog razvoja stanovništva RS, ekološkog kriminaliteta, maloljetničkog kriminaliteta, istraživanja resursa rekreativnog sporta, projekti razvoja digitalne interaktivne televizije, razvoja simbiotskog učenja i međunarodni projekat digitalizacije evropske kulturne baštine.

 • NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

  • NAZIV PROJEKTA: Digitalizacija i vizuelizacija banjsko-rekreativnog potencijala Republike Srpske
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.000,00 KM
   GODINA REALIZACIJE: 2021.
  • NAZIV PROJEKTA: Digitalizacija upravljanja procesima objavljivanja radovima radova u međunarodnim referentnim publikacijama (platforma Web of Science)
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.045,00 KM
   GODINA REALIZACIJE: 2021.
  • NAZIV PROJEKTA: Provjera bezbjednosti saobraćaja (RSI) u Majevičkoj ulici u Bijeljini
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.700,00 KM
   GODINA REALIZACIJE: 2021.
  • NAZIV PROJEKTA: Izrada studije bezbjednosti saobraćaja (RSI) gradskog područja opštine Višegrad
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.966,60 KM
   GODINA REALIZACIJE: 2020.
  • NAZIV PROJEKTA: Sistemsko praćenje kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 29.735,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2020.
  • NAZIV PROJEKTA: Morfološko-motorički razvoj djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.000,00 KM (Sufinansiran od strane Gradske uprave Banja Luka)
   GODINA REALIZACIJE: 2020.
  • NAZIV PROJEKTA: Monitoring fizičkog i motoričkog razvoja djece predškolskog i djece mlađeg školskog uzrasta
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.000,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2018.
  • NAZIV PROJEKTA: Procjena kvaliteta usluge u visokoškolskim institucijama Republike Srpske
   VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.665,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2018.
    
 • PROJEKTI
   ​
  • NAZIV: Erasmus+ KA1 projekti (Mobilnosti u svrhu učenja za pojedince)
   PARTNERI: Visoka poslovna škola B2 – Ljubljana (Slovenija)
                         Univerzitet Južna Bohemija (Češka)
   PERIOD REALIZACIJE: 2020-2023
  • NAZIV: Računarska multimedijalna akademija MATRIX
   PERIOD REALIZACIJE: 2019 -
  • NAZIV: Sufinansiranje unapređenja infrastrukture i nabavke opreme za naučnoistraživački rad
   VRIJEDNOST:  1.000,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2019.
  • NAZIV: Sufinansiranje unapređenja infrastrukture i nabavke opreme za naučnoistraživački rad
   VRIJEDNOST:  5.000,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2021.
  • NAZIV: Sufinansiranje naučnih časopisa
   VRIJEDNOST:  5.500,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2018.
  • NAZIV: Sufinansiranje naučnih časopisa
   VRIJEDNOST:  7.0000,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2020.
  • NAZIV: Sufinansiranje naučnih skupova
   VRIJEDNOST: 2.500,00 KM (Sufinansiran od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS)
   GODINA REALIZACIJE: 2019.
  • NAZIV: Obuka “Kako doći do poslovne ideje?” (u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka – CIDEA)
   GODINA REALIZACIJE: 2020.
  • NAZIV: Razvoj web platforme za International Dance Organization (IDO) 
   PERIOD REALIZACIJE: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
  • NAZIV: IEEE Students and Young Professionals Congress
   GODINA REALIZACIJE: 2019.
  • NAZIV: Stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilima
   GODINA REALIZACIJE: 2019, 2020, 2021.
  • NAZIV: Dani inkluzivnog sporta (u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom BiH)
   GODINA REALIZACIJE: 2018, 2019.
 • PROJEKTI U POSTUPKU EVALUACIJE APLIKACIJE
   
  • NAZIV: Erasmus+ KA1 projekti (Mobilnosti u svrhu učenja za pojedince)
   PARTNERI: Univerzitet za ekonomiju Varna (Bugarska)
   Internacionalni Balkan Univerzitet Skoplje (Sjeverna Makedonija)
   Univerzitet za informatičke nauke i tehnologije “Sveti Apostol Pavle” Ohrid (Sjeverna Makedonija)
   Internacionalni Univerzitet Struga (Sjeverna Makedonija)
    
 • NAUČNI RADOVI

  • Analiza mogućnosti i specifikacija svojstava u razvoju naprednih baza podataka savremenog informatičkog društva, Marinković Dražen – doktorska disertacija, 2020. g.
  • Sigurnosne implikacije implementiranja umjetne inteligencije u poslovanju banke u odnosu na ljudski faktor, Ris Krunoslav – doktorska disertacija, 2020. g.
  • Spremnost i preduslovi za jačanje privatne inicijative u pružanju usluga timova porodične medicine u republici srpskoj, Antonić Darijana – doktorska disertacija, 2020. g.
  • Ispitivanje mišljenja potrošača o kvalitetu i bezbjednosti mesa, Lovrenović Mirjana – doktorska disertacija, 2020. g.
  • Strategije restrukturiranja zrakoplovne kompanije u funkciji rasta i unapređenja poslovanja, Bajić Jasmin – doktorska disertacija, 2020. g.