Naučne konferencije

You are here

Pregled naučnih konferencija koje organizuje Univerzitet

Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi:

  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu -ICAMA, posvećena ekološkim temama i održivom razvoju”; http://apeironsrbija.edu.rs/icama.htm ( 2009)
  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informaciono-komunikacione tehnologije: Razvoj nadzora-ICT:DS“; http://apeiron-uni.com/konferencija/index.html  (2010)
  • Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”; http://www.iteo.rs.ba/   (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020.)
  • Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’; http://www.siz-au.com/ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020.)
  • Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta - ICASUS “; http://www.icasus-au.com/ (2011)
  • Međunarodna naučna konferencija „Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj“; http://www.oie-au.com/ (2011) -SAJT ARHIVIRAN
  • Međunarodna konferencija “Nasilnički kriminalitet”; http://www.nkrim-au.com/ (2011)
  • Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - Economic Development and Standard of Living “EDASOL”; http://www.edasol-au.com/   (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020.)
  • Međunarodna naučna konferencija o razvoju tržišnih komunikacija „MOĆ KOMUNIKACIJE“.http://www.apeiron-uni.com/powercomm/index.html  (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. )
  • Međunarodna naučna konferencija „NOVO I TRADICIONALNO U TRANSLATOLOGIJI I NASTAVI RUSKOG JEZIKA KAO STRANOG“. http://www.apeiron-uni.com/Zbornik_radova.pdf (2017)