Naučne konferencije

You are here

Pregled naučnih konferencija koje organizuje Univerzitet

STALNI NAUČNI SKUPOVI

EDASOL
Međunarodna naučna konferencija o
ekonomskom razvoju i životnom standardu (2011-2020)

Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL“ održava se od 2011. godine. Cilj konferencije je razmatranje akademske, naučne i stručne zajednice iz širih tematskih područja  ekonomije i ekonomskog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope u skladu s izazovima savremenog doba i predstavlja platformu za razmjenu znanja, ideja i rezultata između nauke i privrede. Konferencija je klasifikovana kao naučni skup sa međunarodnim učešćem i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj.

KONFERENCIJA EDASOL   
ZBORNICI RADOVA - KNJIGE APSTRAKATA 
FACT SHEET

SIZ
Međunarodna naučna konferencija „Sportske nauke i
zdravlje“ (2011-2021)

Međunarodna naučna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ održava se od 2011. godine. Osnovni cilj konferencije je promocija zdravog, aktivnog načina i stila života, korištenjem tjelesnog kretanja-vježbanja, utemeljenog primarno na naučnim istraživanjima te razmjena znanja i iskustava naučnika i stručnjaka. Konferencija je klasifikovana kao naučni skup sa međunarodnim učešćem i nalazi se u drugoj kategoriji rang liste klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj.

        KONFERENCIJA SIZ       
ZBORNICI RADOVA - KNJIGE APSTRAKATA  
FACT SHEET

ITeO
Međunarodni naučno-stručni skup
 „Informacione tehnologije za e-obrazovanje“ (2010-2020)

Međunarodni naučno-stručni skup „Informacione tehnologije za e-obrazovanje“ održava se od 2010. godine. Cilj konferencije je promovisanje značaja i uloge informacionih tehnologija u savremenom životu i obazovanju kroz diskusiju i razmjenu znanja između akademske zajednice i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija.

KONFERENCIJA ITeO       
ZBORNICI RADOVA - KNJIGE APSTRAKATA

PERIODIČNI NAUČNI SKUPOVI