Rukovodilac Odsjeka

You are here

Rukovodilac odsjeka

PROF. DR BRANKO LATINOVIĆ, rukovodilac Odsjeka, dekan Fekulteta informacionih tehnologija, rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika.

Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka. Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering «Media Pro» Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora.

Od 2003. godine stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao vanredni profesor iz oblasti Informatika, a od 2007. godine na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” u Banjaluci kao redovni profesor i dekan na Fakultetu informacionih tehologija. Objavio je 8 knjiga, 23 naučna rada i 28 stručnih radova.