Odsjek za istraživanja u sportu

You are here

Odsjek za istraživanja u sportu

Odsjek za istraživanja u sportu raspolaže sofisticiranom opremom i korisnicima (sportistima i rekerativcima) nudi svremene procedure dijagnostike u sportu i rekreaciji na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati ciljani trenažni procesi sportista i rekreativaca. Takođe, odsjek raspolaže sofisticiranom opremom za utvrđivanje posturalnog statusa, čiji se rezultati koriste za izradu preventivnih korektivnih programa, posebno djece mlađih uzrasnih kategorija.
Odsjek za istraživanja u sportu može obavljati sljedeće dijagnostičke procedure:

1. Mjerenja antropometrijskih (morfoloških) karakteristika:

 • Mjerenje tjelesne visine
 • Mjerenje tjelesne težine
 • Određivanje Body mass indexa
 • Mjerenje kožnih nabora
 • Mjerenje obima tijela i segmenata tijela

 

2. Utvrđivanje tjelesnog sastava tijela (kompozicija tijela)

 • Ukupna masnoća
 • Visceralna masnoća
 • Ukupna mišićna masa
 • Bazalni metabolizam

 

3. Utvrđivanje posturalnog statusa sportiste

 • Procjenu statusa kičmenog stuba usagitalnoj i frontalnoj ravni
 • Procjena statusa donjih ekstremiteta
 • Procjenu statusa stopala

 

4. Testiranje motoričkih sposobnosti

 • Testiranje brzine i frekvencije pokreta
 • Testiranje snage (eksplozivne, repetitivne i statičke)
 • Testiranje ravnoteže
 • Testiraje pokretljivosti (fleksibilnosti – gibljivosti)

 

5. Testiranje funkcionalnih sposobnosti

 • Spirometrija
 • Mjerenje krvnog pritiska (u mirovanju i pri opterećenju)
 • Utvrđivanje šećera u krvi
 • Utvrđivanje laktata u krvi
 • Utvrđivanje holesterola u krvi
 • Utvrđivanje triglicerida u krvi

 

6. Psihološka priprema sportista

U odsjeku su angažovani eminentni profesori Fakulteta sportskih nauka iz pojedinih oblasti sporta, rekreacije, korektivne gimnastike.
Pored navedenih aktivnosti u odsjeku za sport mogu se izvoditi procedure istraživanja u cilju izrade naučno istraživačkih projekata.