Kontakt

You are here

Institut Apeiron

 

Naučnoistraživački institut APEIRON

Vojvode Pere Krece 13

78000 Banja Luka, RS/BiH

institut@apeiron-edu.eu


Direktor instituta:

Prof. dr Sanel Jakupović
00387 (0) 51 247 927
(e-mail: sanel.e.jakupovic@apeiron-edu.eu


Sekretar:

Elveldina Tatarević
00387 (0) 51 247 920
(e-mail: elvedina.a.tatarevic@apeiron-edu.eu)

Stručni saradnik za naučno-istraživački rad, projekte i međunarodnu saradnju:
Aleksa Marčeta
00387 (0) 51 247 909
(e-mail: aleksa.v.marceta@apeiron-edu.eu)

Finansije & Marketing:

Ljubiša Tomić
00387 (0) 51 247 928 
(e-mail: ljubisa.m.tomic@apeiron-edu.eu)


Odnosi sa javnošću:

00387 (0) 51 247 918

 
Vojvode Pere Krece 13

Odsjeci

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Sanel Jakupović

Telefon: 00387 (0) 51 247 928;  247 927

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Vladimir Čolović

Telefon: 00387 (0) 51 247 926; 247 973

Telefon: 00387 (0) 51 247 932; 247 979

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Ljiljana Stojanović Bijelić

Telefon: 00387 (0) 51 247 923; 247 976

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Branko Latinović

Telefon: 00387 (0) 51 247 933; 247 909; 247 975

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Velibor Srdić

Telefon: 00387 (0) 51 247 924; 247 975 

Rukovodilac odsjeka:

Prof. dr Larisa Čović

Telefon: 00387 (0) 51 247 977; 247 973