Rukovodilac Odsjeka

You are here

Rukovodilac odsjeka

JAKUPOVIĆ SANEL, ekonomista, vanredni profesor (6. maj 1975, Prijedor). Srednju školu završio je u Prijedoru. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Zenici, Univerzitet u Sarajevu 2001. Postdiplomske studije završio je 2007. na Fakultetu poslovne ekonomija Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci odbranom magistarske teze Uvođenje fleksibilnih modela funkcija planiranja, upravljanja i nadzora investicijskih procesa i njihov uticaj na optimalno donošenje odluka.

Doktorsku disertaciju Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju odbranio je 2009. na Fakultetu poslovne ekonomija Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci. Na matičnom univerzitetu je biran u zvanje docenta 2009. i vanrednog profesora 2014. godine.

Po završetku studija, zaposlio se u Upravi za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci, gdje radi do 2010, i u tom periodu je kao predstavnik UIO učestvovao u radu carinskih stručnih tijela Svjetske carinske organizacije i Evropske komisije u Briselu.

Literatura

  •  VAŽNIJE KNjIGE: Jakupović S, Stojanović V, Baroš Ž: ”Mikroekonomija”,univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2010; Jakupović S, Salić M, Novaković B: ”Carinski sistem Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju”, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2009; Lukić S, Jakupović S, Lukić S: ”Upravljanje projektima”, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2016.
  •  VAŽNIJI RADOVI: Vujnović-Gligorić B., Jakupović S., Šupuković V. (2018) Ethics in Finance in Emerging Markets. In: Bian J., Çalıyurt K. (eds) Regulations and Applications of Ethics in Business Practice. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. Springer, Singapore. (ISBN: 978-981-10-8060-9); Jakupović S., Šupuković V. (2017) Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia. Zbornik radova (Journal of Economy and Business), Published by Faculty of Economics, University of Mostar: 133-147. (ISSN 1840-3255); Jakupović S., Novaković V. (2017) IOT - From new market opportunities and business model to security concern. Economy and Market Communication Review, Vol.VII, No.II, Banja Luka: 318-329. (ISSN 2232-8823/2232-9633); Jakupović S., Aleksić M., Novaković V. (2016) Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina. Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka: 8-17 (ISSN 2232-8823/2232-9633); Jakupović S., Šupuković V. (2017) Modeling of the general definition of the customs system. Faculty of Transport and Traffic Scineces Unversity of Zagreb: 151-157 (ISBN: 978-953-243-090-5); Host A., Jakupović S., Balaban N. (2014) Testing of macroeconomic capacities on NUTS III level – Croatia Case. Cemafi International, Nica, France, pp. 447-455, (ISBN: 978-2-9544508-4-1).

Od 2010. zaposlen je na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci, gdje od 2013. obavlja funkciju dekana Fakulteta poslovne ekonomije. Autor je 6 univerzitetskih udžbenika, 36 naučnih radova iz oblasti ekonomije i 41 stručni rad iz oblasti carina. Od 2016. obavlja dužnost direktora Naučno-istraživačkog instituta Univerziteta Apeiron. U okviru matičnog univerziteta osnivač je i predsjednik organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL“ (2011- ), i urednik naučnog časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC REVIEW“ (2011- ). Gostujući je predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu (2018). Član je i urednik nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu, osnivač i član je odbora međunarodnih i domaćih naučnih i poslovnih konferencija, učesnik u procesu unapređenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH.Osnivač je grupacije Biznis forum bh dijaspore – „BhdiaFor“ (2013- ). Predsjednik je Upravnog odbora Fondacije za stipendiranje učenika i studenata ”Idriz Jakupović” (2014- ). Aktivno govori njemački i engleski jezik, dok se služi i italijasnkim jezikom.