Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

You are here

Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

 

Pregled i raspored trenutnih modula kao i njihovih sfera istrazivanja:

  • Modul za informacione sisteme
  • Modul za procesno računarstvo
  • Modul za računarske komunikacije
  • Modul za softversko inženjerstvo
  • Modul za multimedijalne sisteme
  • Modul za vještačku inteligenciju I robotiku
  • Modul za strukture podataka