Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

You are here

Organizacija odsjeka i istrazivacki moduli

 
 •  Modul za kriminološko-penološka istraživanja
 •  Modul za istraživanja krivičnopravne teorije i prakse
 •  Modul za kriminalistiku i kriminalistička vještačenja Modul za razvoj i istraživanje međunarodnih poslovnih odnosa
 •  Modul za pravo i zakonodavstvo Evropske unije
 •  Modul za korporativno pravo
 •  Modul za istraživanje u oblasti državnog prava
 •  Modul za istraživanje u oblasti javne uprave i upravnih poslova
 •  Modul za istraživanje uporednog prava
 •  Modul za pravnu istoriju
 •  Modul za pravo osiguranja
 •  Modul za teoriju, sociologiju i filozofiju prava
 •  Modul za istraživanje međunarodnih krivičnih djela