Korisni linkovi za istraživanje

You are here

Korisni linkovi za istraživanje

U nastavku slijedi nekoliko linkova za otvorene baze koje se mogu koristiti za potrebe istraživanja za izradu doktorskog rada:

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Područja: Društvene nauke, Humanističke nauke, Prirodne nauke, Tehničke nauke, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke nauke.

Posjeti stranicu >>
 

ERIC

Područja: Društvene nauke

Posjeti stranicu >>
 

Google Scholar

Područja: Društvene nauke, Humanističke nauke, Prirodne nauke, Tehničke nauke, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke nauke.

Posjeti stranicu >>
 

OpenThesis

Područja: Društvene nauke, Humanističke nauke, Prirodne nauke, Tehničke nauke, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke nauke.

Posjeti stranicu >>