Odsjeci

You are here

Odsjek za istraživanja u ekonomiji

Tim Naučnoistraživačkog instituta – Odsjek za istraživanja u ekonomiji čine eksperti iz svih oblasti ekonomije sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada. Fokus rada odsjeka je na servisima uslužnog karaktera za potrebe javnog sektora i privatnog poslovnog sektora koji imaju za cilj da se kroz primjenu najadekvatnijih naučnih metoda pomogne u razvoju i u donošenju strateških odluka. Primijenjene naučnoistraživačke metode prate zahtjeve dinamičkog ekonomskog i društvenog okruženja. Poseban fokus u polju rada odsjeka stavljen je na istraživačke projekte interdisciplinarnog karaktera poslovnog reinženjeringa, na razvoj preduzetništva, poslove proizvodnog, tržišnog i finansijskog restruktuisanja te na unapređenju upravljanja kadrovskim potencijalima, uz primjenu najpodesnijih naučnih metoda. Polje djelovanja odsjeka za potrebe javnog sektora su makroekonomske analize, analize konkurentnosti, sektorske studije, socijalne analize, razvojni projekti, studije izvodljivosti te projekti kojima se uvode inovativni oblici organizovanja kao npr. poslovni inkubatori, tehnološki parkovi, specijalizovani klasteri i sl. Rezultati projekata Naučnoistraživačkog instituta, Odsjek za istraživanja u ekonomiji, u službi su donošenja strateških odluka iz svih oblasti ekonomske nauke. Saznajte više

Odsjek za istraživanja u oblasti pravnih nauka

Tim Naučnoistraživačkog instituta - Odsjeka za istraživanja u oblasti pravnih nauka podeljen je u sledeće centre za istraživanje određenih oblasti pravnih nauka: 1. Centar za istraživanje javnog prava – rukovodilac prof.dr Vladimir Đurić, 2. Centar za istraživanje poslova državne uprave i lokalne samouprave – rukovodilac prof.dr Vladimir Đurić 3. Centar za istraživanje kompanijskog, korporativnog i trgovinskog prava – rukovodilac prof.dr Vladimir Čolović 4. Centar za istraživanje međunarodnih poslovnih i privatnih odnosa – rukovodilac prof.dr Vladimir Čolović 5. Centar za istraživanje građanskopravnih odnosa – rukovodilac prof.dr Duško Medić 6. Centar za istraživanje uticaja sudske prake na donošenje odluka u Bosni i Hercegovini – rukovodilac prof.dr Duško Medić 7. Centar za istraživanje krivičnopravne teorije i prakse – rukovodilac prof.dr Ljubinko Mitrović 8. Centar za istraživanje oblasti izvršenja krivičnih sankcija, pitanja postpenalne pomoći i rehabilitacije – rukovodilac prof.dr Ljubinko Mitrović. Napominjemo da je na čelu navedenog Odsjeka prof.dr Vladimir Čolović koji će i koordinirati svim poslovima. Saznajte više

Odsjek za istraživanja u računarstvu i informacionim tehnologijama

Odsjek instituta za računarstvo I informacione tehnologije objedinjuje više naučnih polja, i to kroz primjenu informacionih tehnologija u tehničko-tehnološkim, medicinskim, biotehničkim i društvenim naukama, čime se uspostavlja bliža saradnja između istraživačkih grupa sa različitim fokusima istraživanja. S obzirom na trendove u savremenoj nauci, uz sve veći uticaj računarskih nauka i informaciono-komunikacionih tehnologija, misija odsjeka za računarstvo I informacione tehnologije biće upravo ovo povezivanje. Multidisciplinarnost istraživanja biće jedna od smjernica razvoja, kako bi odsjek instituta bio u mogućnosti da prati razvoj savremene nauke. Saradnjom sa partnerima iz privrede stvoriće se mogućnosti za dodatnu edukaciju zaposlenih u partnerskim kompanijama. Odsjek instituta će učestvovati u realizaciji studijskih programa master i doktorskih studija čiji su nosioci fakulteti ili Univerzitet, a koji će biti osmišljeni tako da u potpunosti odgovaraju potrebama savremenog društva (privrede ili javnog sektora). Saznajte više

Odsjek za saobraćaj

Saznajte više

Odsjek za istraživanja u zdravstvu

Tim Naučno istraživačkog Instituta - Odsjeka za istraživanja u zdravstvenim i biotehničkim naukama čine eksperti iz oblasti medicinskih, biotehničkih, zdravstvenih i organizacionih nauka. Stručna i naučna ekspertiza je orjentisana u oblasti primjenjenih sestrinskih nauka, javnog zdravlja, zaštite životne sredine, kliničke i preventivne medicinske prakse, organizacije i upravljanja u sistemu zdravstvene zaštite. Fokus rada odsjeka je na primjeni naučnih metoda u područjima medicinsko - laboratorijskog i sanitarno-ekološkog inženjeringa, menadžmenta u zdravstvu, zdravstvene njege i fizioterapije. Prateći savremene trendove i metodološke smjernice u oblasti naučno istraživačkog rada, biotehnološka i biomedicinska istraživanja su usmjerena na primjenjena naučna dostignuća u svrhu izgradnje naučno zasnovanih dokaza za unapređenje rada sestrinske prakse, organizacije i funkcionisanja zdravstvene zaštite. Saznajte više

Odsjek za istraživanja u sportu

Odsjek za istraživanja u sportu raspolaže sofisticiranom opremom i korisnicima (sportistima i rekerativcima) nudi svremene procedure dijagnostike u sportu i rekreaciji na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati ciljani trenažni procesi sportista i rekreativaca. Takođe, odsjek raspolaže sofisticiranom opremom za utvrđivanje posturalnog statusa, čiji se rezultati koriste za izradu preventivnih korektivnih programa, posebno djece mlađih uzrasnih kategorija. Saznajte više

Odsjek za slovenske jezike i filologiju

Tim Naučnoistraživačkog instituta – Odseka za slovenske jezike i filologiju u okviru Naučnoistraživačkog instituta čine eksperti iz svih oblasti lingvistike i književnosti sa orijentacjom na stalno unapređenje kapaciteta na svim poljima naučnoistraživačkog rada. Fokus rada odseka je prevod u sistemu komparativnog izučavanja nacionalne i strane književnosti, kulture i jezika. Naučno istraživanje odsjeka se sastoji iz više tematski jedinstvenih blokova sa komplementarnim oblastima istraživanja s obzirom da je interdisciplinarno koncipiran: zajedničko im je kompleksno proučavanje nacionalnog jezika, književnosti i kulture u kontaktu sa drugim evropskim (i vanevropskim) nacionalnim književnostima, jezicima i kulturama. Savremena komparativistika ne da se zamisliti bez osnovne dihotomije – prevodjenje–prevod, i to: prevođenja, kao procesa preoblikovanja izvornika, i prevoda, kao rezultata tog procesa. Među zajedničke i prioritetne zadatke svi istraživači na prvo mesto stavljaju pitanje prevoda književnog dela kao konkretnog posrednika između različitih nacionalnih književnosti, što je ujedno i osnovni oblik tzv. kontaktnih (ili tipoloških) veza. Saznajte više