DR ANES CERIĆ

You are here

DR ANES CERIĆ

CERIĆ ANES, Diplomirani inžinjer, Doktor ekonomskih nauka (8. januar 1970, Sanski Most). Srednju školu je završio u Sanskom Mostu. Diplomirao je u Velikoj Britaniji na Univerzitetu Wolverhampton 1999. godine. Postdiplomske studije je završio 2003 godine na Harper Adams univerzitetu u Velikoj Britaniji. Doktorski studij završio 2014. godine na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci.

Nakon završetka studija zapošljava se kao koordinator projekta u okviru BH UK Network, radeći na razvoju i implementaciji projekata, koordiniranju, prirpemi i izdavanju magazina. Tom prilikom aktivno učestvuje na uspostavljanju i odražavanju saradnje sa BH institucijama u vezi mogućnosti ulaganja u BiH. Organizuje brojne lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne konferencije i seminare u Velikoj Britaniji i inostranstvu s ciljem promovisanja mogućnosti ulaganja u BiH.

Nakon toga zapošljava se kao savjetnik za investicije za Royston Jones and Associates. Organizuje i koordinira putovanja za potencijalne britanske investitore u Bosnu i Hercegovinu i aktivno učestvuje u pronalaženju mogućnosti ulaganja u BiH.

Trenutno obavlja funkciju Menadžera za BH UK Network u okviru koje obezbjeđuje preko 2 miliona eura finansijskih sredstava za sprovođenje različitih projekata.

Nagrade

  •  1985: “Cvijo Kukolj” Nagrada za odličan uspjeh u Osnovnoj školi.
  •  1989: Nagrada za odlične rezultate tokom sve 4 godine u Srednjoj školi.
  •  1991: Nagrada za izniman doprinos BH UK Network.
  •  1994: Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA), Nagrada za promovisanje mogućnosti ulaganja u Bosni i Hercegovini.