DIPL. EK. LJUBIŠA TOMIĆ

You are here

DIPL. EK. LJUBIŠA TOMIĆ

LJUBIŠA Tomić, rođen je 1975. godine u Doboju. Matematičko-fizičko-računarsku Gimnaziju završio je u Doboju 1994. godine. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 2001. godine. Na Panevropskom univerzitetu upisan je na postdiplomske studije, uža naučna oblast Menadžment, sa fokusom studija iz oblasti projektnog menadžmenta.

U periodu 1999-2000. godina radio je u Pro Credit banci u Banjaluci kao kreditni analizator. U preduzeću „ELING-INŽINjERING“ iz Teslića radio je kao komercijalista te na poslovima uvođenja sistema kvaliteta prema ISO standardima 9001:2000 (2001-2002. godina). U periodu 2002-2006. godina radio je u organizaciji Deutsche-Bosnisch-Herzegowinische-Gesellschaft kao kreditni analizator i kao član projektnog tima.

Na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ radi od osnivanja ustanove kao pomoćnik direktora Univerziteta za ekonomiju i finansije i član je Upravnog odbora. Na ustanovi obavlja rukovodeće poslove iz domena strateškog upravljanja finansijama i marketingom. Takođe, aktivno učestvuje u aktivnostima iz domena upravljanja sistemom kvaliteta, strategijama razvoja, kao i u razvoju i implementaciji internih projekata ustanove.

Uža specijalnost: finansijski menadžment, marketing menadžment, investicioni menadžment, projekt menadžment, finansijska analiza, utvrđivanje kreditnog boniteta i analiza kreditnog rizika, analiza tržišnog rizika, marketing strategije, biznis planovi, investicioni projekti.