DOC. DR DRAGANA NEŠKOVIĆ MARKIĆ

You are here

DOC. DR DRAGANA NEŠKOVIĆ MARKIĆ

DRAGANA NEŠKOVIĆ MARKIĆ, tehnolog, docent (15. maj 1977, Gračanica). Srednju školu je završila u Gračanici. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci 2002. Postdiplomske studije završila je 2009. na Ekološkom fakultetu, Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci odbranom magistarske teze Upravljanje procjednim deponijskim vodama na regionalnoj deponiji “Ramići” kod Banja Luke. Doktorsku disertaciju Modelovanje i optimizacija upravljanja komunalnim otpadom primjenom analize tokova materijala i ocjenom životnog ciklusa odbranila je 2016. na Fakultetu zaštite životne sredine, Univerzitet Educons Sremska Kamenica, Srbija. Na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci je birana u zvanje docenta 2018.

Po završetku studija, zaposlila se u JNU “Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka, gdje radi do 2004, i u tom periodu je radilla na izradi velikog broja studija i stručnih nalaza iz oblasti zaštite životne sredine.

U periodu od 2004. do 2005. angažovana je u Federalnom Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i okoliš, Sarajevo – Jedinica za implementaciju projekta Upravljanje čvrstim otpadom kao predstavnik za nabavke iz Republike Srpske.

Od 2005. zaposlena je u JP “DEP-OT” d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka na poslovima zaštite životne sredine i zaštite na radu. Od 2010. do 2014. bila je angažovana u nastavi na Ekološkom fakultetu, Nezavisnog univerzitetu u Banjoj Luci.

Od 2018. je angažovana na Fakultetu zdravstvenih nauka, na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci. Autor je 1 knjige, 1 skripte, 40 naučnih radova iz oblasti zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Aktivno govori njemački i engleski jezik.

  •  VAŽNIJE KNJIGE: Antonić, B., Stojanović Bjelić, Lj., Nešković Markić, D., Ganić, H. (2017) Voda za piće – kvalitet i bezbijednost. Sveučilište/Univerzitet Vitez, Vitez.
  •  VAŽNIJI RADOVI: Dragana Neskovic Markic, Drazenko Bjelic, Natasa Zugic Drakulic, Hristina Stevanovic Carapina, Zeljka Sobot Pesic, „Assessment of the impact of Banjaluka landfill on groundwater quality“, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2015, vol. 10, No. 2, p.271-280. Drazenko Bjelic, Hristina Stevanovic Carapina, Dragana Neskovic Markic, Zeljka Sobot Pesic, Andjelka Mihajlov, Ljiljana Vukic, „Environmental assessment of waste management in Banjaluka region with focus on landfilling“, Environmental Engineering and Management Journal, June 2015, vol. 14, No. 6, 1455-1463. Drazenko Bjelic, Dragana Neskovic-Markic, Zeljka Sobot-Pesic, Milos Sorak, Olivera Kikanovic, Ljiljana Vukic, Marina Ilic, Andjelka Mihajlov, “Environmental Assessment of Municipal Solid Waste Management in Banjaluka, Bosnia and Herzegovina”, Environmental Engineering and Management Journal, 2017, vol. 16, No. 5, p.1161-1170. Markic, D.N., Carapina, H.S., Bjelic, D., Bjelic, L.S., Ilic, P., Pesic, Z.S. and Kikanovic, O., 2019. Using Material Flow Analysis for Waste Management Planning. Polish Journal of Environmental Studies, 28(1).