DOC. DR JANA ALEKSIĆ

You are here

DOC. DR JANA ALEKSIĆ

Jana Aleksić Anđelić, rođena je 25.10.1984.godine u Banja Luci. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Banja Luci. Obrazovanje na visokoškolskim ustanovama počinje 2004.godine kada upisuje Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banja Luci gdje 2008.godine stiče zvanje Diplomirani menadžer(specijalista) poslovne ekonomije. Na istom fakultetu 2010.godine stiče zvanje Magistra ekonomije a 2013.godine stiče zvanje Doktora nauka iz ekonomije na užoj naučnoj oblasti Marketing(Marketing psihologija).

Od 2006.godine do 2008.godine obučava se u Centru za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova u oblasti sporta, Centar za sport, Banja Luka gdje stiče zvanje Višeg trener fitnesa. Od oktobra 2018.do danas obučava se za Theta praktičara. Do danas je završila 6 nivoa Thetahealing tehnike (Seminari: Osnovni nivo, napredni, Kopaj dublje, Srodne duše, Razvoj partnerske veze, Vi i vaš odnos sa Bogom) i upisana je kao praktičar na zvanični sajt Thetahealing.com (THInK- ThetaHealing Institute of Knowledge).

Samostalni je korisnik Engleskog jezika, a poznaje i osnove Španskog i Njemačkog jezika.

Do danas je napisala 12 stručnik radova koji su objavljeni u zbornicima radova i časopisima naučno-stručnih konferencija. Koautor je knjige Bankarski marketing a autor je modernog psihološkog romana Smisao i besmisao. Autor je novog fitnes programa Body Spirit fitnes koji je upisan u Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine.

Danas radi kao docent na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron gdje je izabrana na uže naučne oblasti Marketing i Menadžment. Trener je, predsjednik i osnivač Udruženja Fitnes klub Apeiron, Banja Luka, a od maja mjeseca 2019.godine pokreće rad sa klijentima kroz Theta tretmane. Od osnivanja Udruženja Explore2be 2018.godine član je Upravnog odbora ovog udruženja. Jana je majka dvije djevojčice bliznakinje.

Polja interesovanja pored kreativnog marketinga, psihologije, marketinga, zdravlja,korektivnog vježbanja, fitnesa i thetahealing tehnike su za nju takođe i kuhanje, muzika(pjes i pjevanje), kreativna dječija igra i psihologija u radu sa svojim bliznakinjama.