DOC. DR JANA ALEKSIĆ

You are here

DOC. DR JANA ALEKSIĆ

Jana Aleksić, rođena je 25. 10. 1984. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Banjoj Luci. Obrazovanje na visokoškolskim ustanovama počinje 2004. godine kada upisuje Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, gdje 2008. godine stiče zvanje diplomirani menadžer (specijalista) poslovne ekonomije. Na istom fakultetu 2010. godine stiče zvanje magistra ekonomije, a krajem 2013. godine stiče zvanje doktora nauka iz ekonomije na užoj naučnoj oblasti Marketing (Marketing psihologija). Od 2006. godine do 2008. godine obučava se u Centru za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova u oblasti sporta, Centar za sport, Banja Luka, gdje stiče zvanje višeg trener fitnesa.

Od oktobra 2018. do danas obučava se za Theta praktičara. Do danas je završila 11 nivoa ThetaHealing®tehnike. (Seminari: Osnovni nivo, napredni, Kopaj dublje, Srodne duše, Razvoj partnerske veze, Vi i vaš odnos sa Bogom, Manifestovanje i izobilje, Rad sa životinjama, Rad sa biljkama, Vi vaš unutrašnji krug, Theta ritmom do savršene težine), upisana je kao praktičar na zvanični sajt Thetahealing.com (THInK-ThetaHealing Institute of Knowledge).

Jana je praktičar i Timeline healing tehnike.

Samostalni je korisnik engleskog jezika, a poznaje i osnove španskog i njemačkog jezika.

Do danas je napisala 15 stručnih radova koji su objavljeni u zbornicima radova i časopisima naučno-stručnih konferencija.

Koautor je knjige „Bankarski marketing“, a autor je modernog psihološkog romana „Smisao i besmisao“. Autor je udžbenika Psihologija u marketingu i menadžmentu i udžbenika Marketing menadžment odnosa sa javnošću.

Autor je novog fitnes programa „Body Spirit fitness“ koji je upisan u Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine. Edukovala se i u polju fitnesa, u okviru kojeg je angažovana prethodnih 15 godina kao trener, pa je završila mnogobrojne edukacije od kojih su neke: Basic trening for life, Lumbalni sindrom, Cervikalni sindrom, rad sa pilates loptom, rad sa trakama, korektivno vježbanje, edukacija Wumfit-fitnes vaginalnih mišića za zdravlje žene, online edukacije u organizaciji centra Miketa:Hip Hinge, Kettlebell Swinge, Turkish Getup, Somatski pokreti, Disanje, Korektivne vježbe za cijelo tijelo i Cor. Njena misija je holistički pristup u radu sa ljudima gdje je akcenat na razvoju i fizičkog i duhovnog dijela svake individue.

Danas radi kao docent na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron gdje je izabrana na uže naučne oblasti Marketing i Menadžment. Rad sa studentima kroz kreativnu interakciju je ispunjava. Trener je, predsjednik i osnivač Udruženja Fitnes klub „Apeiron“, Banja Luka, a od maja mjeseca 2019. godine pokreće rad sa klijentima kroz Theta tretmane, a od 2020. godine počinje rad sa EFT tehnikom-tehnikom emocionalne slobode. Jana je takođe inicirana u prvi stepen Usui reikija, zlatnog reikija i kundalini reikija. Sve ove duhovne tehnike pomažu ljudima da se oslobode emotivnih i nesvjesnih blokada kako bi živjeli što ispunjeniji život. Jana je majka dvije djevojčice bliznakinje Nele i Mie. Polja interesovanja, pored kreativnog marketinga, psihologije, zdravlja, korektivnog vježbanja, fitnesa i duhovnih tehnika su za nju takođe i kulinarstvo, vegetarijanstvo, muzika, kreativna dječija igra,psihologija u radu sa ljudima i njenim bliznakinjama i putovanja.