PROF. DR MILANKA ALEKSIĆ

You are here

PROF. DR MILANKA ALEKSIĆ

ALEKSIĆ MILANKA, ekonomista, vanredni profesor (12. maj 1958., Slavonski Brod). Gimnaziju je završila 1976. u Banjoj Luci. Zvanje diplomirani ekonomista stekla je u oktobru  1980. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Banja Luka.  Magistar ekonomskih nauka postala je u januaru 2008. godine na Fakultetu poslovne ekonomija Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci odbranom magistarske teze Novi modeli i nova praksa razvoja malih i srednjih preduzeća, Reinženjering – radikalne organizacione promjene. Zvanje doktora nauka iz ekonomije stekla je u junu 2010. godine na Fakultetu poslovne ekonomija Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci odbranom doktorske disertacije Metode transformacije privrednih subjekata u uslovima globalizacije.

Od 1982. do 1993. godine radila je u Holdingu ”Čajavec” Banja Luka na komercijalnim poslovima i poslovima finansijskog direktora. Od 1993. do 1995. godine bila je referent plana i analize u Banjalučkoj banci AD Banja Luka. Agenciju “Interkonto” za knjigovodstvene poslove malih i srednjih preduzeća je osnovala 1998. godine. Od 1998. do 2005. godine bila je finansijski menadžer PCU-Jedinice za koordinaciju projekata Svjetske banke za oblast prosvjete, gdje je radila na provođenju tri projekta Svjetske banke u vrijednosti od 8,5 miliona USD. Od 2006. do 2009. radila u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske kao viši stručni saradnik za finansijske poslove i internu kontrolu, te strateško finansijsko planiranje, gdje je obavljala poslove vezane za izradu budžeta institucija osnovnog, srednje i visokog obrazovanja, te institucija kulture Republike Srpske.

Sastavljala je finansijske izvještaje institucija u nadležnosti ovog Ministarstva, te sarađivala sa javnom revizijom prilikom kontrole finansijskih izvještaja.

  •  VAŽNIJE KNJIGE: Aleksić M, Vujnović-Gligorić B: ”Osnove računovodstva”, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2015; Aleksić M, Vujnović-Gligorić B: ” Upravljačko računovodstvo”, univerzitetski udžbenik, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2019.
  •  VAŽNIJI RADOVI: Vujnović-Gligorić B., Aleksić M. (2013) Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine, Aktuelnosti 22, BLC Banja Luka ( ISSN 0354-9852); Vujnović-Gligorić B., Aleksić M. (2013) Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu, Aktuelnosti 23, BLC Banja Luka ( ISSN 0354-9852); Aleksić M., Vujnović-Gligorić B., Uremović N. (2015) Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u okviru finansijskih prevara, ECM Review,Vol V, br.II; Jakupović S., Aleksić M., Novaković V. (2016) Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina. Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka: 8-17 (ISSN 2232-8823/2232-9633); Vujnović-Gligorić B., Vukoja B., Aleksić M. (2019) Okvir i sadržaj nefinansijskog izvještavanja, Fincolsunt Tuzla.

Od 2009. do danas obavlja funkciju meadžera Srednjoškolskog centra Gemit-Apeiron. Od 2010. do danas po osnovu ugovora o dopunskom radu angažovana je kao profesor na Panevropskom univerzitetu Apeiron, gdje je decembra 2010. izabrana u zvanje  docenta  na užim naučnim oblastima: Poslovne finansije i Računovodstvo i revizija, a od novembra 2015. ima izbor u zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti Poslovne finansije i Računovodstvo i revizija.

Dugogodišnji je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Zvanje Sertifikovani računovođa  stekla je 2000., a  licencu Ovlašćeni revizor 2002.