PROF. DR STEVO PUCAR

You are here

PROF. DR STEVO PUCAR

PUCAR STEVO, doktor ekonomskih nauka, (31.03.1973) 1988 godine završava Ekonomski fakultet u Banja Luci, nakon toga upisuje master program TEMPUS „Tranzicija i rekonstrucija“ na Univerzitetu u Banja Luci i Univerzitetu u Bolonji u kooperaciji sa londonskom školom ekonomije i Univerzitetom u Saseksu.  Zvanje doktora ekonomskih nauka, stiče na Univerzitetu u Banja Luci 2011 god.

Od 1999  do 2003 godine radi u Ministarstvu ekonomskih odnosa a uporedo je angažovan je kao stručnjak za ekonomski razvoj na projektima razvoja malih i srednjih preduzeća, podrške razvoju BiH, projektima Svjetske banke i EU. Od 2004 do 2007 angažovan je kao konsultant za razvojnu strategiju BiH a od 2007 do 2009 kao stručnjak za ekonomski razvoj i razvoj privatnog sektora pri Ministarstvu ekonomskih odnosa  i regionalne saradnje. Radio je kao ekspert konsutlant pri UNDP, USAID, Svjetskoj banci.

Predavačku karijeru započeo je 2007 godine kao asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Od 20015 godine je angažovan je  kao gost predavač na u oblasti Makroekonomije na Univerzitetu ekonomije i poslovanja u Beču.