Ekonomska vještačenja

You are here

Ekonomska i finansijska vještačenja

Naučno istraživački institut, Odsjek za ekonomiju, vrši vještačenja iz svih oblasti koja pripadaju domenu ekonomsko-finansijskih vještačenja: obračuni zakonskih, poreskih i ugovorenih kamata; obračun revalorizacije po metodu rasta indeksa potrošačkih cijena; ostali sistemi obračuna kamata prema zahtjevima klijenata; vještačenja iz oblasti rada i radnih odnosa; valorizacije ekonomskih vrijednosti; vještačenja u poreskim postupcima i procesima; vještanjenja u vezi sa finansijskim organizacijama (banke, osiguravajuće kuće, finasijske institucije); ostala vještačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti; specijalna vještačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti, a na zahtjev sudova ili stranaka u u radnim, parničnim, upravnim i krivičnim predmetima.