Konsalting

You are here

Konsalting

Šta obuhvata poslovni konsalting?

Usluga poslovnog konsaltinga podrazumijeva analizu zahtjeva, identifikaciju uzroka problema uz prijedlog mjera za izradu akcionog plana te kontrolu i nadzor u realizaciji. Konsultantske usluge se realizuju kroz pružanje stručnih savjeta i preporuka od strane naših eksperata, odnosno, konsultantskog tima kroz transfer akumuliranog naučnog i istraživačkog rada, primjenom najpodesnijih naučnih metoda, a nakon detaljne naučne analize predmeta zahtjeva, kreira i predlaže najpodesnija rješenja.

Poslovni konsalting obuhvata usluge poslovnog savjetovanja, od detaljne analize poslovne pozicije, analize tržišta proizvoda, konkurencije i ukupnog okruženja i poslovnog amnijenta, mjerenja poslovnih učinaka i performansi, pa do izrade strateških i poslovnih planova, studija izvodljivosti, marketing planova, planova za reinženjering poslovnog sistema, organizacionih transformacija, investicionih studija, ...

Kada je potrebna konsultantska pomoć?

Najčešći motivi kada se naručioci usluga obraćuju zahtjevom za određene konsultantske usluge:

  •  Nedostatak specifičnih stručnih znanja i vještina iz određenih oblasti
  •  Jednokratna potreba za specifičnim stružnim znanjima (projektni poslovi) kroz konsultantske usluge je znatno efikasnija, efektnija i jeftinija u odnosu na novo zapošljavanje ili obuku već zaposlenih radnika.
  •  Top menadžment više je usmjeren na strateški menadžment, gdje je njihova uloga i doprinos razvoju poslovanja znatan te se zbog nedostatka vremena i značajnih oportunitetnih troškova specifični poslovi mogu efikasnije i efektnije visokokvalitetno realizovati putem specijalizovanih konsultantskih timova
  •  Kadrovski kapacitet preduzeća u odnosu na kontinuiranu potrebu za specifičnim stručnim znanjima nije dovoljan da zadovolji potrebe razvoja, a s druge strane angažovanje kvalitetnih eksperata kroz radni odnos nije ekonomski isplativo.
  •  Menadžment želi da putem stručnih savjeta i preporuka objektivno analizira mogućnosti razvoja poslovanja u odnosu na postojeće kapacitete te da prepozna šanse koje se ukazuju na tržištu.

 

Oblici pružanja konsultantskih usluga

  •  Analiza i savjetovanje – konsultantski tim analizira predmet zahtjeva te predlaže mjere za izradu akcionog plana uz preporuke za deifinisanje kasnije kontrole i nadzora u realizaciji.
  •  Koordinacija – konsultantski tim koordiniše aktivnosti svih učesnika u implementaciji predloženih mjera kojima se realizuje ciljana aktivnost (realizacija određenog procesa, implementacija projekta, provođenje odgovarajućih procedura i sl.), a u cilju efikasnog i efektivnog ostvarivanja planiranih rezultata.
  •  Nadzor i usmjeravanje – konsultantski tim nadzire sprovođenje prethodno definisanih aktivnosti te usmjerava menadžment ka efikasnijem i efektnijem djelovanju i odlučivanju, a sve sa ciljem ostvarivanja zacrtanih ciljeva i boljih rezultata.
  •  Realizacija – u dogovoru i koordinaciji sa naručiocem konsultanti u cijelosti preuzimaju i vode naručene poslove (procesi, projekti i sl.). U ovom obliku pružanja konsultantskih usluga posebnos e definišu rokovi angažovanja i ciljevi koji se trebaju ostvariti.
  •  Edukacija – konsultantski tim vrši obuke sa ciljem unapređivanja znanja, vještina i kompetencija zaposlenih

Konsultantske usluge provodi tim eksperata koji kroz transfer akumuliranog naučnog i istraživačkog rada, primjenom najpodesnijih naučnih metoda, a nakon detaljne naučne analize predmeta zahtjeva, kreira i predlaže najpodesnija rješenja.