Menadžment događaja

You are here

Menadžment događaja (event menadžment)

  • Organizovanje poslovnih događaja – event management (biznis konferencije, biznis forumi, sajmovi i poslovne prezentacije)  
  • Organizovanje naučnih i stručnih skupova sa međunarodnim učešćem i publikovanje priloga (radova) u publikacijama (zbornicima i časopisima) sa visokim indeksima citiranosti
  • Organizovanje događaja u vezi ostvarivanja partnerske saradnje sa naučnim i akademskim institucijama u regionu JIE, Evropskoj uniji i svijetu (univerzitetima, institutima, visokim školama)