Menadžment kvaliteta

You are here

Menadžment kvaliteta

  •  Priprema preduzeća i organizacija za uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta (QMS)
  •  Sertifikacija procesa, proizvoda i usluga prema ISO standardima (konsultantske usluge)