Projektni i investicioni menadžment

You are here

Projektni i investicioni menadžment (LINK)

Konsalting iz oblasti projektnog i investicionog menadžmenta Institut pruža kroz usluge: procjene vrijednosti imovine, izrade investicionih projekata i biznis planova, izrade studija izvodljivosti i istraživačko-razvojnih studija i elaborata, izrada studija-strategija socio-ekonomskog razvoja (opština, regija, država), priprema i implementacija sektorskih strategija (opštine, gradovi, regije, entiteti, država), Izrada studija za očuvanje i zaštitu okoline, Izrada studija energetske efikasnosti, Utvrđivanje kreditnog boniteta i analiza kreditnog rizika, finansijsku analizu (prelomna tačka rentabilnosti, analiza produktivnosti, analiza ekonomičnosti, modeli cijena, cash flow, otplata kredita, analiza bilansa, proračun i analiza osjetljivosti profita, neto sadašnja vrijednost, period povrata investicije - ROI indikator, finansijske projekcije i modeli, racio analiza), analizu tržišnog rizika, izradu razvojnih projekata i programa, Implementaciju koncepta projektno-orjentisanog preduzeća.

Našim klijentima omogućavamo i efikasnije pronalaženje potencijalnih partnera te izvora finansiranja.