Logistički i informaciono-komunikacioni sistemi, inovacije i tehnologija (LINK)

You are here

Logistički i informaciono-komunikacioni sistemi, inovacije i tehnologija (LINK)

Konsalting u oblasti razvoja i implementacije novih tehnologija obavlja se kroz savjetovanje u ostvarivanju i implementaciji koncepta integrisanog informaciono-komunikacionog sistema u preduzećima (formiranje poslovnog informacionog sistema; kreiranje softverskih rješenja za poslovne procese i održavanje informatičkih sistema; Web programiranje, izrada web stranica i održavanje sistema web platformi – cloud computing; Warehousing management – upravljanje skladištima; Programiranje poslovnih procesa i resursa - ERP), izradi dinamičkih modela optimizacije poslovanja preduzeća primjenom savremenih matematičkih i informatičkih rješenja – optimizacija troškova poslovanja, resursa i vremena za izvođenje poslovnih operacija, pripremi i uvođenju koncepta integrisanog upravljanja lancima snabdijevanja u preduzećima – SCM, unapređenje logističkih sistema preduzeća putem IT dinamičkog okruženja, kreiranje GPS sistemi logistike, savjetovanje i priprema studija za uvođenje inovacija u poslovne procese, proizvode i usluge (Inovations management), savjetovanje i priprema za uvođenje sistema CIM, CAD/CAM, CAPP, i drugih kompjuterski upravljanih tehnologija u proizvodno orjentisane poslovne sisteme (metalne, drvne, prehrambene, hemijske i druge industrije).