Testiranje motoričkih sposobnosti

You are here

Testiranje motoričkih sposobnosti

  • Testiranje brzine i frekvencije pokreta,
  • Testiranje snage (eksplozivne, repetitivne i statičke),
  • Testiranje ravnoteže,
  • Testiraje pokretljivosti (fleksibilnosti – gibljivosti).