ministarstvo

You are here

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

Objavljeno 26.01.2021

Pod

UZ POMOĆ MINISTARSTVA, NOVI MOBILNI UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETA VODE

Objavljeno 26.01.2021

PROJEKAT IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA APEIRONU PODRŽAN I OD STRANE MINISTARSTVA

Objavljeno 26.03.2020

Projekat u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske, koji se realizuje na Naučnoistraživačkom institutu, kao organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta „APEIRON“, podržan