Projekat

You are here

NAŠEM DOCENTU DRUGO MJESTO NA EVROPSKOM TAKMIČENJU

Objavljeno 26.01.2021

APEIRON U PROJEKTU IZRADE STUDIJE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA OPŠTINE VIŠEGRAD

Objavljeno 22.12.2020

PROJEKAT IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA APEIRONU PODRŽAN I OD STRANE MINISTARSTVA

Objavljeno 26.03.2020

Projekat u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske, koji se realizuje na Naučnoistraživačkom institutu, kao organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta „APEIRON“, podržan