ČASOPIS ZA EKONOMIJU I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE -

ECONOMY AND MARKET COMMUNICATION REVIEW
· Panevropski univerzitet Apeiron · Fakultet poslovne ekonomije ·  Pere Krece 13 · BiH-78102 Banja Luka ·

·  www.emc-review.com · redakcija@emc-review.com  ·

FACT SHEET (2011-2019)

 

 • Naziv časopisa: „Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije – Economy and Market Communication  Review“ (EMC Review)
 • Ciljevi časopisa: Ekonomija, održivi ekonomski i društveni razvoj, kao i tržišne komunikacije predstavljaju centralna mjesta interesa savremenih društava. S fokusom na region Jugoistočne Evrope časopis objavljuje naučne radove  koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije i tržišnih komunikacija u cilju širenja i unapređivanja postojećih saznanja, podsticanja rasprava i razmišljanja o savremenim temama iz navedenih područja. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EMC Review) je međunarodni recenzirani časopis s otvorenim pristupom (OA) i posvećen je najvišim profesionalnim i etičkim standardima, uključujući nultu toleranciju plagijarizma i drugih neprihvatljivih oblika rada.  
 • Teme časopisa: Globalna ekonomija, poslovna ekonomija, društveni razvoj, tržište i konkurencija, potrošači, mediji i poslovna komunikacija, nove tehnologije, menadžment, marketing.
 • Izdavač: Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka (Bosna i Hercegovina).
 • ISSN: 2232-8823 (Print) 2232-9633 (Online); UDK: 33
 • Indeksiran u:  Clarivate analyrtics (WoS-ESCI), doaj.org, erihplus.nsd.no,  ebscohost.com, indexcopernicus.com, citefactor.org,  scholar.google.com, doisrpska.nub.rs, rossref.org, road.issn.org, worldcat.org, esjindex.org
 • Kategorizacija (nacionalna): Časopis se nalazi u prvoj kategoriji rang liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj
 • Tradicija: (2011-2019), 18  izdanja
 • Periodika izlaženja: Časopis izlazi 2 puta godišnje (u junu i u decembru).
 • Rokovi za dostavljanje radova: 30. mart za junsko izdanje / 30. august za decembarsko izdanje časopisa.
 • Kategorizacija radova: i) originalni naučni radovi; ii) pregledni naučni radovi; iii) kratka prethodna saopštenja originalnog naučnog istraživanja; iv) stručni radovi.
 • Recenzije: anonimne recenzije međunarodnih recezenata („peer review“)
 • Jezici časopisa: Engleski i jezici naroda u Bosni i Hercegovini.
 • Ukupan broj objavljenih radova: 202  (od toga 41 originalnih naučnih radova; i 99 preglednih radova)
 • Ukupan broj / države autora radova: 424 autora / 15 država (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Češka, Grčka, Turska, Austrija, Njemačka, Španija, Velika Britanija, Pakistan, Meksiko).
 • Broj / države članova uređivačkog odbora: 12 članova uređivačkog odbora / 7 država (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Turska).
 • Menadžment časopisa / broj članova redakcijskog odbora: prof. dr Zorka Grandov, glavni i odgovorni urednik; prof. dr Sanel Jakupović, urednik; prof. dr Aleksandra Vidović, urednik izdavača; Aljoša Kostić, tehnički sekretar / 8.
 • Adresa/kontakt: Panevropski univerzitet Apeiron,  Pere Krece 13, Bosna i Hercegovina - 78102 Banja Luka / web: www.emc-review.com; e-mail: redakcija@emc-review.com; Tel: +387(0)51 247 927; (0)65 919 505

                                                                                                              << Preuzmite PDF verziju >>