Sport

You are here

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PUBLIKOVANJU NAUČNIH ČASOPISA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ODRŽAVANJU NAUČNIH SKUPOVA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

Objavljeno 26.01.2021

Pod

Međunarodni naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”

Objavljeno 05.03.2020

Deseta konferencija koja je kroz stotine naučnih radova dala preporuke za kvalitetniji život