Ekonomija

You are here

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PUBLIKOVANJU NAUČNIH ČASOPISA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ODRŽAVANJU NAUČNIH SKUPOVA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

Objavljeno 26.01.2021

Pod

Emc-review fact sheet

Objavljeno 28.04.2020

 ČASOPIS ZA EKONOMIJU I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE -

Edasol fact sheet

Objavljeno 28.04.2020

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

O EKONOMSKOM RAZVOJU I ŽIVOTNOM STANDARDU

Doktorske studjie - drugi upisni rok

Objavljeno 07.02.2020

Doktorske studjie - drugi upisni rok

KONKURS za upis studenata u prvu godinu trogodišnjih studija TREĆEG CIKLUSA u akademskoj 2019/2020. godini.