Saobraćaj

You are here

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PUBLIKOVANJU NAUČNIH ČASOPISA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ODRŽAVANJU NAUČNIH SKUPOVA ZA 2020. GODINU

Objavljeno 04.02.2021

MINISTARSTVO SUFINANSIRA PUBLIKOVANJE ČETIRI APEIRONOVA NAUČNA ČASOPISA

Objavljeno 26.01.2021

Pod

NAŠEM DOCENTU DRUGO MJESTO NA EVROPSKOM TAKMIČENJU

Objavljeno 26.01.2021

APEIRON U PROJEKTU IZRADE STUDIJE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA OPŠTINE VIŠEGRAD

Objavljeno 22.12.2020

PROJEKAT IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA APEIRONU PODRŽAN I OD STRANE MINISTARSTVA

Objavljeno 26.03.2020

Projekat u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske, koji se realizuje na Naučnoistraživačkom institutu, kao organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta „APEIRON“, podržan