Deseta konferencija koja je kroz stotine naučnih radova dala preporuke za kvalitetniji život

Deseta međunarodna konferencija ”Sportske nauke i zdravlje” održaće se 13. marta 2020. godine sa početkom u 10.00 časova, u organizaciji Panevropskog univerziteta‘’Apeiron’’ Banja Luka i njegovih članica, Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka. Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.