Aktivnosti

You are here

APEIRON U PROJEKTU IZRADE STUDIJE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA OPŠTINE VIŠEGRAD

Objavljeno 22.12.2020

Emc-review fact sheet

Objavljeno 28.04.2020

 ČASOPIS ZA EKONOMIJU I TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE -

Edasol fact sheet

Objavljeno 28.04.2020

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

O EKONOMSKOM RAZVOJU I ŽIVOTNOM STANDARDU

PROJEKAT IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA APEIRONU PODRŽAN I OD STRANE MINISTARSTVA

Objavljeno 26.03.2020

Projekat u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske, koji se realizuje na Naučnoistraživačkom institutu, kao organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta „APEIRON“, podržan

Međunarodni naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”

Objavljeno 05.03.2020

Deseta konferencija koja je kroz stotine naučnih radova dala preporuke za kvalitetniji život

Pages